Pracovnělékařské služby jednoduše!

Společnosti a jejich manažery zatěžuje v dnešní době mnoho administrativních povinností, při jejichž nesplnění se vystavují riziku sankcí. Typickým příkladem, který stojí firmu nemalé náklady, je zabezpečení lékařské péče pro zaměstnance.

Společnosti a jejich manažery zatěžuje v dnešní době mnoho administrativních povinností, při jejichž nesplnění se vystavují riziku sankcí. Typickým příkladem, který stojí firmu nemalé náklady, je zabezpečení lékařské péče pro zaměstnance.

Usnadníme vám vaši práci!​

Naše služba e-PLS celou komplikovanou pracovně-lékařskou agendu omezuje na používání jednoduché intuitivní aplikace.

Co vám e-PLS přinese?​

Garanci legislativní správnosti

S naší službou se o legislativu nemusíte starat. Jen zadáte vstupní data a můžete si být jistí, že za Vás ohlídáme všechny zákonné požadavky a každou legislativní změnu.

Provoz aplikace e‑PLS

Součástí naší služby je aplikace, ve které váš personalista prohlídky spravuje. Její používání zvládne každý a na personálním oddělení vám uvolní kapacity na jinou, užitečnější práci.

Úsporu peněz

V naší službě máme všechny procesy nastaveny tak, že vaši zaměstnanci v ordinacích lékařů netráví více času než je nezbytně nutné a věnují se tomu, kvůli čemu jste je přijali – práci.

BOZP podporu

Pokud si váš personalista nebude jistý čímkoli, co se pracovnělékařských služeb týká, může se na nás kdykoli obrátit, rádi mu vše zodpovíme.

Zajištění výpisu ze zdravotní dokumentace

Zajištění výpisu, který je pro prohlídky nutný, je pro zaměstnavatele vždy problém. Zaměstnanec by si ho měl zajišťovat v pracovní době, běžně to ani nejde jinak – ordinační hodiny se kříží s pracovní dobou. My za vaše zaměstnance výpis zajistíme a zabezpečeně předáme rovnou vašemu závodnímu lékaři.

Reference

Přečtěte si, co o nás ostatní napsali!

Zaujalo vás naše řešení?

Naši službu si můžete nezávazně a bez rizika vyzkoušet.

Funkce

Aplikaci poskytujeme buď jako verzi pro zaměstnavatele, nebo jako rozšířený dvoustranný systém, který komunikuje i se závodním lékařem.

Group 3 (2)

Funkce e-PLS pro firmy

Group 3 (2)
 • Snadná obsluha

  Žádné složité ovládání, aplikaci e‑PLS zvládne bez problému obsluhovat každý. Nemusíte být zcela zběhlí v pracovně-lékařské agendě, e‑PLS se o vše postará a vy máte jistotu, že jste splnili veškeré legislativní požadavky.

 • Vedení lhůtníku

  Aplikace vede lhůtník periodických prohlídek: podle věku, rizikových faktorů a rizik ohrožení zdraví, „řidičů referentů“ (podle věku a kategorie práce) a „řidičů z povolání“ (podle věku). Zaměstnavatel je včas upozorněn na blížící se termín prohlídky.

 • Kalendář

  Aplikace e‑PLS obsahuje kalendář, ve kterém má firma přehled o jednotlivých termínech prohlídek. Po zadání termínu je zaměstnanec dvakrát notifikován pomocí SMS o termínu objednání, poprvé při zadání data do aplikace, podruhé 24 h před prohlídkou.

 • Vyžadování výpisu ze zdravotní dokumentace (VZD)

  Podle zákona probíhá vyžadování výpisů v pracovní době, proto dosud běžnou praxí bylo, že si zaměstnanec pro VZD chodí v pracovní době za svým obvodním lékařem. V rámci služby e‑PLS jej vyžádáme za Vás, bez nutnosti osobní návštěvy zaměstnance, firmu tak ušetříme nemalých nákladů (neproduktivní mzdové náklady) a provozních komplikací spojených s absencí zaměstnance v práci.

 • Automatizace agendy

  Celá agenda v rámci aplikace běží automatizovaně, tím úplně eliminujeme lidskou chybovost. Po zadání vstupních dat se automaticky generují formálně i obsahově správné žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti, které jsou v souladu s platnou legislativou.

Přidané funkce e-PLS s lékařem

Budova + kříž
 • Archiv

  V aplikaci s lékařem je celá agenda vedena na jednom místě a automaticky elektronicky archivována. Veškeré dokumenty, které je firma ze zákona povinna archivovat jsou v aplikaci uložené a snadno dohledatelné.

 • Objednávací systém

  Objednávání probíhá online. Zaměstnavatel objednává dle svých provozních potřeb na konkrétní den a hodinu.

 • Způsob komunikace mezi firmou a závodním lékařem

  Dvoustranný systém slouží zároveň jako způsob, kterým mezi sebou subjekty jednoduše a zabezpečeně komunikují.

Budova + kříž

Se službou e‑PLS máte o jednu starost méně

Věnujte se personalistice a administrativu nechte na nás.

Proč e‑PLS?

Rozumíme tomu, co děláme. Jsme společnost, která se na pracovnělékařské služby a s nimi spojenou agendu specializuje. Z vlastní zkušenosti víme, jak náročná a nákladná tato agenda je – a přesně to jsme se rozhodli změnit.

Kontakt

Provozovatel aplikace e‑PLS

Medical Admin s.r.o.

Na Harfě 935/5c
Praha 9 – Vysočany
190 00

Adam Wohl

Jednatel společnosti

MUDr. Robert Wohl

Odborný zástupce

Medical Admin s.r.o.

Na Harfě 935/5c
Praha 9 – Vysočany
190 00

Adam Wohl

Jednatel společnosti

MUDr. Robert Wohl

Odborný zástupce

© 2020 Medical Admin s.r.o. Všechna práva vyhrazena