e-PLS “závodní lékař”

e-PLS “závodní lékař”

  • zaměstnanec přichází pouze jednou a to na konkrétní čas dle online objednání a v době pracovně-lékařské prohlídky má v aplikaci e-PLS k dispozici oba nezbytné dokumenty potřebné k vystavení lékařského posudku:
  1. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti od zaměstnavatele
  2. Výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře (event. Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – tento dokument lze použít v situaci, kdy firemní lékař již zažádal a obdržel od registrujícího praktického lékaře výpis ze zdravotní dokumentace a v mezidobí nedošlo ke změně zdravotní stavu zaměstnance)

 

Závodní lékař má v aplikaci v době vyšetření zaměstnance k dispozici oba základní dokumenty

  • Vlastní lékařské posudky jsou lékařem vystavovány s digitálním podpisem firemního lékaře (kvalifikovaný certifikát) a zaměstnancem podpisovány na podpisovém tabletu.

 

  • Vyhotovené posudky jsou ukládány společně se žádostí do archivu aplikace.