O projektu

O projektu

Projekt webové aplikace e-PLS vznikl z reálné každodenní praxe ordinace praktického lékaře. Zajištění pracovně-lékařských služeb je administrativně, komunikačně a legislativně náročná agenda pro všechny zúčastněné subjekty (zaměstnavatel – “závodní lékař” – registrující praktický lékař). Jedním z cílů projektu bylo celý proces zcela zásadně zjednodušit a to zejména digitalizací, které je v 21. století nevyhnutelná.

MUDr. Robert Wohl