e-PLS reg.praktik

e-PLS reg.praktik

Pracovně lékařské služby jsou vázány na funční osu: zaměstnavatel – zaměstnance – registrující praktický lékař – smluvní firemní lékař.

Vystavení lékařské posudku firemním lékař je mj. vázáno na obdržení Výpisu ze zdravotní dokumentace (event. Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu) od registrujícího praktického lékaře v rámci zajištění návaznosti zdravotních služeb.

Předávání informací o zdravotním stavu zaměstnance v rámci pracovně lékařských služeb (řeší zákon č. 373/2011 Sb., §42):
a) primárně žádá posuzující lékař vůči registrujícímu praktickému lékaři
b) alternativně může posuzující lékař může požádat prostřednictvím posuzované osoby

Dosud jednoznačně převažující forma byla alternativní žádost, kterou realizoval zaměstnanec. V rámci webové služby e-PLS jsou registrující lékaři zaměstnanců oslovování přímo.

Registrující praktický lékař je povinen poskytnout Výpis ze zdravotní dokumentace  (či Potvrzení o nezměněném zdravotní stavu),  a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Od XI/2017 lze místo Výpisu vystavit Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – podmínkou je, že o Výpis požádá stejný firemní lékař, který již žádal (a dostal) předchozí výpis a od doby předchozího výpisu nedošlo ke změně zdravotního stavu.

„ Pro předávání výpisu v rámci návaznosti zdravotních služeb (což je i případ registrující praktický lékaře – poskytovatel závodní péče) není žádný souhlas pacienta. Potřeba a povinnost předat výpis/potvrzení je i bez souhlasu (dokonce i proti vůli) pacientaZ hlediska ochrany osobních údajů jde o zákonnou výjimku, kterých je celá řada (jiným obdobným příkladem je přeregistrace k novému registrujícímu praktickému lékaři)“.

Mgr. Jakub Uher, právní zástupce Sdružení praktických lékařů

Registrující praktický lékař má několik možností jak zaslat výpis/potvrzení společně s fakturou žádajícímu závodnímu lékaři:

  • vložení do webové služby e-PLS:  nejjednodušší cestou, jak zabezpečeně předat Výpis/Potvrzení, je použitím odkazu (linku) v žádosti o výpis. Tím dochází k zabezpečenému a přímému předání smluvnímu posuzujícímu lékaři.

Kromě vložení výpisu (event. potvrzení) lze zadat fakturační údaje s následným automatických vytvořením faktury (lékař si může držet vlastní číselnou řadu), kterou lze uložit, vytisknout atd. nebo můžete vložit vlastní fakturu (vhodné u plátců DPH).

  • e-Zprávou: je-li registrující praktický lékař uživatelem systému e-Zpráva, pak lze oba dokumenty (Výpis/Potvrzení a fakturu) zaslat touto cestou. Projekt e-Zpráva je podporován Sdružením praktických lékařů a jeho partnerem.
  • do datové schránky
  • poštou

Předání dokumentů (Výpis/Potvrzení + faktury) je možné jak elektronicky, tak poštou. Tato možnost je důležitá pro kolegy, kteří nejsou příliš familiární s prací na PC.

Autorům aplikace e-PLS je jasné, že měnit roky zaběhnuté zvyky, je provozně nepříjemné pro každou ordinaci. Věříme však, že tuto změnu nakonec provozně oceníte – odpadnou zbytečné telefonáty či návštěvy pacientů v době ordinační z administrativního důvodu, Výpis/Potvrzení můžete vytvořit v čase, který Vám vyhovuje. Platbu za Výpis/Potvrzení obdržíte bankovním převodem.

Vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné subjekty (zaměstnavatel – závodní lékař – registrující praktický lékař) se v rámci pracovně-lékařských služeb pohybují v oblasti správního práva, je důležité, aby se žádný z nich nedostal do soukolí event. správních sankcí. Celý systém je proto nastaven tak, aby se žádný ze subjektů, pokud možno, nedostal do časové tísně či nedodržení zákonných lhůt.